Vozač - kurir

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Vozač - kurir

Sukladno čl. 23 Zakona  o namještenicima u organima državne službe u F BiH („ Sl. Novine F BiH“ br:  49/05) i čl. 12., točka 1.6. Pravilnika o unutarnjem ustroju, načinmu rada i  sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi  HNŽ/K, broj: 06-01-36-23/08 od 11.02.2008. godine ministar zdravstva HNK/Ž, raspisuje

 

 

J A V N I    O  G L A S

 

o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno  vrijeme

 

- Vozač - kurir – 1 izvršitelj

 

Opis poslova radnog mjesta: upravlja motornim vozilima i vrši održavanje motornih vozila, vrši  pakovanje, otpremanje službene pošte i kurirske poslove, obavlja i druge  poslove po nalogu tajnika Ministarstva, te za svoj rad odgovara tajniku  Ministarstva.

 

Uvjeti za prijem :

 

I - kandidat treba ispunjavati opće uvjete predviđene čl. 24. Zakona o  namještenicima u organima državne službe u F BiH i to:

 

 1. da je državljanin BiH ;
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta ;
 3. da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu ;
 4. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa       nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u F BiH odnosno BiH ;
 5. da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH.

 

II - Kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete i to :

 

 1. SSS ili VKV radnik,
 2. položen vozački ispit B kategorije,
 3. najmanje 1 godina radnog iskustva

 

Kandidat je dužan uz prijavu na Javni oglas  priložiti slijedeću dokumentaciju :

 

 • svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ili ovjerena kopija  CIPSOVE osobne karte ( ne starije od 6 mjeseci )
 • ovjerena izjava kandidata da u zadnje dvije godine  od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao  rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen  odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

 

Izabrani kandidat je dužan dostaviti liječničko  uvjerenje prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave na javni oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju  traženih uvjeta ( originali ili ovjerene preslike ) potrebno je dostaviti na  adresu :

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI  HNK/Ž

„ Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme “

Stjepana Radića br. 3

88 000 Mostar

 

Rok  za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglassa.

Nepotpune,  neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #1136

OSNOVNE INFORMACIJE


Kategorija:

Državna služba

Stručna sprema:SSS
Mjesto:

MOSTAR

Regija:

BiH ::Hercegovačko-neretvanski kanton

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:03.08.2012
Datum isteka oglasa:17.08.2012
Vrsta radnog odnosa:Stalni radni odnos (na neodređeno vr.)
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao MOSTAR ;

PRIJAVITE SE NA OVAJ OGLAS ZA POSAODODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

A B C D
Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.