Kućni majstor

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Kućni majstor

Na temelju čl.  85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, i 5/04),  čl. 58. Statuta Škole, čl. 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog  odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj:3/09), Suglasnosti Ministarstva  prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-40-2026/12 od 30.07.2012.g.,  Školski odbor Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci donio je odluku o  raspisivanju :

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slijedečih radnih mjesta

 

 

1. kućni majstor - 1  djelatnik, puno radno vrijeme na određeno vrijeme do 31.08.2013.g.

 

 

Pored općih zakonom  predviđenih uvjeta za zasnivanje ranog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne  uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ.

 

Uz prijavu na  natječaj kandidati su dužni priložiti ( original ili ovjerene kopije ) :

 

  • rodni list,
  • uvjerenje o državlljanstvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi, SSS metalske struke: bravar,tokar, strojarski tehničar, elektrotehničar, građevinski tehničar ( za       radno mjesto po rednim brojem 1.)
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi, završena osnovna ili SSS ( za radnom mjesto pod rednim brojem 2. )
  • Uvjerenje od Službe za zapošljavanje ili uvjerenje o duljini radnog staža u struci

 

Kandidat koji  bude primljen dužan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog  odnosa.

 

Intervju sa  kandidatima će se održati 07.09.2012. godine u 12.30 sati u prostorijama  središnje škole u Ripcima.

 

Natječaj ostaje  otvoren 8 dana od dana oglašavanja.

 

Prijave sa  naznakom ,,za natječaj“ slati isključivo putem pošte na adresu škole:

 

Osnovna škola fra Jeronima Vladića

Ripci bb, Ripci

88 440 Prozor - Rama

 

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #1357

OSNOVNE INFORMACIJE


Kategorija:

Ostalo

Stručna sprema:SSS
Mjesto:

Rama

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:30.08.2012
Datum isteka oglasa:05.09.2012
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao Rama ;

Upute za prijavu na ovaj oglas nalaze se u tekstu oglasa.DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

Podaci o potrebnim vozačkim dozvolama nisu uneseni.

Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.