Profesor kemije

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Profesor kemije

Na temelju čl. 36.  Statuta Srednje elektrotehničke Škole Ruđera Boškovića, čl. 8. i 10.  Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN  HNŽ“ broj:3/09), i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i  sporta HNŽ broj: 05-02-40-2039/12 odlučeno je da se raspiše

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slijedečih radnih mjesta

 

 

Na neodređeno vrijeme:

 

1. profesor kemije                                         1  izvršitelj ( 6 sati tjedno )

 

 

Tjedna nastavna  norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama Škole.

 

Uvjeti :

 

Prema Zakonu o srednjoškolskom  odgoju i obrazovanju HNŽ uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti i  sljedeća dokumenta ( original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci ):

 

  • Diplomu o završenom studiju,
  • rodni list,
  • životopis,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • uvjerenje da kandidat nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje o radnom stažu i dužini trajanja neuposlenosti,
  • uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene  natječajem,
  • uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domačinstvu.

 

Izbor djelatnika  će se vršiti prema kriterijima koji su sastavni dio Pravilnika o radu škole.

 

Kandidat koji  bude primljen dužan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog  odnosa.

 

Natječaj ostaje  otvoren 8 dana od dana oglašavanja.

 

 

 

 

Potpune prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:

 

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića

Kralja Tomislava 2

88 000 Mostar

( Za natječaj )

 

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Napomena :

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u  prostorijama tajništva Škole u roku od 15 dana od dana prijema kandidata.

 


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #1359

OSNOVNE INFORMACIJE


Kategorija:

Obrazovanje

Stručna sprema:VSS
Mjesto:

Mostar

Regija:

BiH ::Hercegovačko-neretvanski kanton

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:30.08.2012
Datum isteka oglasa:06.09.2012
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao Mostar ;

Upute za prijavu na ovaj oglas nalaze se u tekstu oglasa.DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

Podaci o potrebnim vozačkim dozvolama nisu uneseni.

Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.