Nastavnik ekonomske skupine predmeta - 3 izvršitelja

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Nastavnik ekonomske skupine predmeta - 3 izvršitelja

Na temelju čl. 62.  Zakona o srednjoškolskom obrazovanju („NN HNŽ“ broj:4/04), čl. 60. Statuta Srednje  škole Čapljina, Poslovnika o radu Natjecajnog povjerenstva Srednje škole  čapljina i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ  broj: 05-02-40-2280/12 i odluke Školskog odbora br. 02.0201-1403/12 od  04.09.2012. Srednja škola Čapljina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta za školsku 2012/13 godinu

 

 

b.) Na određeno vrijeme – a najduže do 15.07.2013.

 

24. nastavnik  ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj ( puna norma )

25. nastavnik  ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj ( puna norma )

26. nastavnik  ekonomske skupine predmeta - 1 izvršitelj ( 12 sati tjedno u PO  Neum )

 

 

Uz prijavu na  natječaj koja treba da sadrži točnu adresu, kontakt telefon i poziciju za koju  se javljaju kandidati su dužni priložiti ( original ili ovjerene kopije ne  starije od 6 mjeseci ):

 • Diplomu o odgovarajučoj stručnoj spremi,
 • rodni list,
 • kraći životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na  neodređeno vrijeme ( rad na određeno vrijeme ukoliko ga kandidat ima ),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak,
 • uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe  za zapošljavanje ( u struci i izvan struke ),
 • kopiju radne knjižice ili potvrdu o radnom iskustvu,
 • nastavnik praktične nastave za predmet kuharstvo  rad na neodređeno vrijeme kandidati trebaju ispunjavati kadrovske uvjete po  nastavnom planu i programu za ugostiteljstvo i turizam ),
 • liječničko uvjerenje po prijemu.

 

Tjedna nastavna  norma određuje se početkom školske godine u skladu sa potrebama Škole.

 

S kandidatima  koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem obaviti će se intervju sukladno  Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva. Intervju se sastoji od pismenog i  usmenog dijela. Pismeni dio će se održati 19.09.2012. ( srijeda ) u 8:30 sati u  prostorijama škole.

 

Natječaj ostaje  otvoren 8 dana od dana oglašavanja.

 

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave slati iaključivo putem pošte na adresu:

 

Srednja škola Čapljina

Ruđera Boškovića 9

88 300 Čapljina

( s naznakom „Za natječaj“ )


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #1461

OSNOVNE INFORMACIJE


Kategorija:

Obrazovanje

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

Čapljina

Regija:

BiH ::Hercegovačko-neretvanski kanton

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:06.09.2012
Datum isteka oglasa:13.09.2012
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao Čapljina ;

Upute za prijavu na ovaj oglas nalaze se u tekstu oglasa.DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

Podaci o potrebnim vozačkim dozvolama nisu uneseni.

Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.