Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

Broj: 04-02-2185/2013

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1. i članom 36. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTS BiH“), Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Savjet”) o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNjENO MJESTO

1.      Jedan (1) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano članom 25. Zakona o VSTS BiH.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji bude izabran na oglašenu poziciju, prije preuzimanja dužnosti, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na oglašeniu poziciju, prijavni obrazac mogu dobiti na web stranici www.hjpc.ba ili u prostorijama Savjeta, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo.

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #3718

OSNOVNE INFORMACIJE


Poslodavac:

SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Kategorija:

Državna služba

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

BiH

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:31.05.2013
Datum isteka oglasa:14.06.2013
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao BiH ;

Upute za prijavu na ovaj oglas nalaze se u tekstu oglasa.DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

Podaci o potrebnim vozačkim dozvolama nisu uneseni.

Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.