MLAĐI INSPEKTOR - 5 IZVRŠITELJA

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

MLAĐI INSPEKTOR - 5 IZVRŠITELJA

Na osnovu čl. 49. Zakona o  policijskim službenicima HNK/Ž («Narodne novine HNK/Ž broj: 9/07), i Rješenja o  imenovanju komisije za izbor, donesenog od strane policijskog komesara  br.02-02-36-671/12 od 25.06.2012. godine, Komisija za izbor raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

 

za popunu upražnjenih radnih  mjesta policijskih službenika u čin „ Policajac i mlađi inspektor “ u upravi  policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK/Ž

 

 

 

UPRAVA  POLICIJE

 

1. Mlađi  inspektor - 5 izvršitelja

 

Opći uvjeti za  kandidate:

 

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) životna dob između 18 i 27 za policajca i do 35 godina  za mlađeg inspektora ;

c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca i  najmanje VI ili VII stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora ;

d) ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz  o fizičkoj i psihičkoj

sposobnosti za rad;

e) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili  vojne službe u Bosni i

Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

f) da nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena  pravomoćna kazna

zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv  sigurnosti prometa u

skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

g) da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za  bivšu Jugoslaviju i

da nije odbio pojaviti se pred Međunarodnim krivičnim  tribunalom za bivšu

Jugoslaviju.

 

Posebni uvjeti  za kandidate :

 

- položen vozački ispit B kategorije

 

Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži biografiju, adresu  i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju  sljedečih dokumenata :

 

- fotokopiju CIPS-ove lične karte ;

- uvjerenje o državljanstvu Bosne i  Hercegovine ne starije od tri mjeseca ;

- izvod iz matične knjige rođenih ne  starije od tri mjeseca ;

- diplomu o završenoj školskoj spremi  ;

- liječničko uvjerenje ne starije od  tri mjeseca ;

- uvjerenje da se ne vodi  disciplinski postupak niti je izrečena disciplinska

sankcija;

- izjavu kandidata ovjerenu u općini  ili kod notara kojom kandidat potvrđuje

da nije optužen od Međunarodnog  krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i

da nije odbio pojaviti se pred  Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu

Jugoslaviju;

 

Na temelju čl. 4. Zakona o  policijskim službenicima HNK/Ž popuna upražnjenih radnih mjesta mora odražavati  nacionalnu strukturu stanovništva na teritoriji koji obuhvaća Kanton prema  popisu iz 1991. godine.

 

Kandidati predloženi za temeljnu  obuku za kadete biti će podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o  zaštiti tajnih podataka.

 

Prijave sa traženim dokazima o  ispunjavanju uslova Javnog oglasa, dostaviti lično ili poštom preporučeno – sa  naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na adresu :

 

MUP HNK/Ž

Ul. Brune Bušića bb

88 000 Mostar

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana  od dana raspisivanja javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se  neće uzeti u razmatranje.

 

 

Kandidati koji ispunjavaju opće i  posebne uvjete imaju pravo pristupa testiranju, kako slijedi :

  • test općeg znanja,
  • test fizičke sposobnosti,
  • liječnički pregled,
  • psihološki pregled, uključujući test  i razgovor.

 

Kandidat koji ne prođe jedan od  navedenih testova isključuje se iz daljeg postupka odabira.

 

Napomena :  Zdravstvena sposobnost kao sastavni dio testa će se utvrditi od strane JU  Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo. Troškove  utvrđivanja zdravstvene sposobnosti snosi ovo Ministarstvo.

 

 

Trajanje obuke :  Odabrani kandidata za čin policajca pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u  trajanju od 12 mjeseci od čega 7 mjeseci teoretske obuke, 4 mjeseca praktične  obuke i jedan mjesec teoretske obuke po preuzimanju dužnosti.

Odabrani kandidata za čin mlađi  inspektor pohađaju obuku kao kadeti u trajanju od 6 mjeseci od čega 4 mjeseca  teoretske obuke i 2 mjeseca praktičnog rada. Policijski službenik je na probnom  radu u trajanju od 12 mjeseci.

 

O vremenu i mjestu testiranja  kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji prilože svu navedenu  dokumentaciju će biti obaviješteni putem oglasne ploče MUP-a HNK/Ž, PU Mostar,  PU Konjic i PU Čapljina.

 

Rezultati Javnog oglasa biti će  objavljeni na oglasnoj ploči MUP-a HNK/Ž, PU Mostar, PU Konjic i PU Čapljina.

 

 

 


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #963

OSNOVNE INFORMACIJE


Kategorija:

Policija, zaštitarske usluge

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

MOSTAR

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:06.07.2012
Datum isteka oglasa:03.08.2012
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao MOSTAR ;

PRIJAVITE SE NA OVAJ OGLAS ZA POSAODODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

A B C D
Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.