Prevodilac

Prikaz oglasa za posao

Više detalja o oglasu

Prevodilac

Prevodilac

 

 

Broj: 14-34-2505/2012

Sarajevo, 09.07.2012.godine

 

 

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 16. stav 1.  Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekt predpristupne pomoći EU (IPA 2010)

 

 

Projekt predpristupne pomoći EU (IPA 2010)

je nastavak uspješnog provođenja aktivnosti kroz prethodne projekte u oblasti jačanja efikasnosti pravosuđa i predstavlja osnovu za planiranje budućih projekata u okviru reforme pravosuđa

 

Prevodilac

 

 

Broj oglašene pozicije: 069/12

Broj izvršilaca: 2

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme (15 mjeseci), sa mogućnošću daljnjeg angažmana u skladu sa Zakonom

Platni razred: 1900-2400 KM (u skladu sa članom 17. stav 1. tačka f) Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH)

 

Opis poslova:

 • simultano prevodi (iz kabine – TV intervjui, konferencije, seminari i sastanci na visokom nivou), te koristi drugu neophodnu opremu;
 • konsekutivno (usmeno) prevodi i pruža usluge ‘chuchotage’ (simultano prevođenje na uho bez korištenja opreme) prevođenja na konferencijama, seminarima i sastancima, tokom TV/radio/novinskih intervjua, na sastancima najvišeg nivoa ili putovanjima gdje su prisutni domaći i međunarodni zvaničnici najvišeg nivoa;
 • pismeno prevodi tehničke, političke, pravne, finansijske i ekonomske dokumente i svakodnevnu korespondenciju;
 • priprema usmene i pismene sažetke dokumenata;
 • po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema (VII stepen) Filozofski fakultet - smjer engleski jezik – poželjno ili SSS;
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u međunarodnim institucijama na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje organizacije pravosuđa i sudske uprave u Bosni i Hercegovini; 
 • sposobnost rada pod pritiskom;
 • posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalnog integriteta;
 • sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima;
 • sposobnost timskog rada;
 • vrlo dobro poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
 • dokazana posvećenost detaljima;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja;
 • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti;
 • sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti.

 

 

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH www.pravosudje.ba i dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba.

 

ili putem pošte na adresu:

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

Fax: +387 (0) 33 707 550

 

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Samo kandidati koji su ušli u uži izbor biti će kontaktirani.

Broj oglašene pozicije 069/12 mora biti naveden.

Rok za prijave: 22.07.2012.

 


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #997

OSNOVNE INFORMACIJE


Poslodavac:

SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Kategorija:

Ostalo

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

Sarajevo

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:10.07.2012
Datum isteka oglasa:22.07.2012
Vrsta radnog odnosa:Stalni radni odnos (na određeno vr.)
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao Sarajevo ;

PRIJAVITE SE NA OVAJ OGLAS ZA POSAODODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Jezik: Engleski
Stupanj poznavanja:Aktivno
 

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

Podaci o potrebnim vozačkim dozvolama nisu uneseni.

Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.