VIP Design d.o.o. profil - portal jabihposao.com

VIP Design d.o.o.

Više detalja o poslodavcu

VIP DESIGN doo je preduzeće koje nudi širok spektar usluga i roba.

VISEĆE RADNE PLATFORME
Prodaja i najam
Karakteristike:
- Brza montaža i velika ekonomičnost.
- Oslanjanje na krov i ostale čvrste pozicije na objektima.
- Platforme se kreću pomoću sajli i elektro motora na radnu visinu od preko 200m.
- Mogućnost prilagođavanja specifičnim situacijama i zahtijevima.
- Sigurnost na visokom nivou ( posjeduju CE certifikat).
- Nosivost platformi je do 1.000kg.

Za više informacija kontaktirajte nas.

 

ODRŽAVANJE OBJEKATA
- Pranje krovova (čišćenje oluka), fasada, kamenih i betonskih površina, trotuara...
- Pranje i priprema za farbanje drvenih dijelova objekata...
- Molerski radovi
- Postavljanje specijanih masa na spojeve stolarije i fasade
- Uklanjanje grafita
- Postavljanje zaštite od ptica na fasade, prozore, oluke.
- Uklanjanje paučine

Radove obavljaju iskusni djelatnici uz korištenje najsavremenije opreme.

 

PRANJE FASADA - RADOVI NA VISNI
Treba napomenuti:
U našim gradovima možemo vidjeti objekte čije fasade su u vrlo lošem stanju zbog dotrajalosti, nagomilane prljavštine i oštećenja koja su često prijetnja sigurnosti građana.
Starim fasadama je potrebno redovno održavanje ( pranje, farbanje, popravci, sanacije, postavljanje termo fasada na stare klasične fasade ...)

Pored starih objekata vidimo sve više objekata novogradnje čije fasade su urađene od kombinacija stakla, metala, kamena...
Fasade poslovnih zgrada urađene od navedenih materijala imaju svoje prednosti i mane. Pored cijelog niza prednosti ovi materijali imaju manu, a to je osjetljivost na vanjske uticaje i hemikalije. Štetno djelovanje dolazi od uticaja vlage, UV-zračenja, prašine, smoga, produkata izgaranja, kiselih kiša...
Prljavština se taloži i vremenom stvara teško odstranjiv talog. Talog koji nastaje od navedenih faktora fasadama daje izgled zapuštenosti i dotrajalosti.

U slučaju neredovnog održavanja, višegodišnje djelovanje “nagrizanje” štetnih materija može proizvesti trajna oštećenja na fasadama. Fasade od navedinih materijala su vrlo skupe. Trajnost i funkcionalnost fasada isključivo zavisi od redovnog održavanja. Cijena redovnog održavanja fasade je vrlo niska u poređenju sa štetama koje mogu nastati zbog nebrige.
Čišćenje fasada se obavlja svake godine pogotovo u gradovima gdje su štetni uticaji u velikoj mjeri zastupljeni.
VIP DESIGN doo "VAŠ PARTNER ZA ČISTU I DUGOTRAJNU FASADU" !!

 

REKLAME I PROMOTIVNI MATERIJALI
Priprema i izrada svih vrsta promotivnih materijala:
Vizitke, brošure, letci, cjenovnici, jelovnici, plakati, naljepnice, autografika, prozorska grafika, zastave, svjetleće reklame, ugradnja sigurnosnih folija i folija za zaštitu od sunca.
Šampa na upaljače, olovke, majice, rokovnike, čaše, majice, radne uniforme. Kalendari sa slikama po želji.


SERVIS REKLAMA
Proizvodnja i servis vizuelnih komunikacija ( svijetleće reklame, totemi, benzinske pumpe... ).

FOTOKOPIRNICA
Fotokopiranje, printanje, skeniranje, koričenje.
Digitalna štampa ( knjige, doktorati, diplomski, seminarski i maturski radovi ).
Prebacivanje materijala sa raznih medija na CD i DVD.
Umnožavanje i print na CD i DVD. SLIKEEEEE

UVEZIVANJE KNJIGA
Najbrži uvez u gradu, koričenje svih vrsta ( spirala, mehki, tvrdi...), plastifikacija.

INTERNET KLUB
Pored računara opremljenih sa slušalicama i kamerama možete koristiti usluge printanja, fotokopiranja, skeniranja...
Self service - sami printate svoje materijale sa medija i interneta.

KNJIŽARA
U ponudi imamo širok asortiman školskog i kancelarijskog materijala, papira svih vrsta i veličina, računara, biro opreme, tonera, medija, poklon programa.
Prodaja i najam svih vrsta profesionalnih fotokopira-printera, dijelova i potrošnog materijala, štamparskih i doradnih strojeva, plotera.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju