Inline
Lajkate nas na Facebooku i svakodnevno dobivajte informacije o novim radnim mjestima.
 • Pretraga poslova
  Kategorija:
  Zemlja:
  Regija:
  Ključna riječ: (neobavezno)
  Traži poslove Napredna pretraga
 • Katalog poslova
 • Pretraga životopisa
  Kategorija:
  Zemlja:
  Regija:
  Ključna riječ: (neobavezno)
  Traži životopise Napredna pretraga
 • Partneri
 • Vijesti
 • Podijeli posao

OTVORENO RADNO MJESTO / POSAO

Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske - SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Oglas istekao (oglas iz arhive)

Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

Broj: 04-02-2185/2013

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1. i članom 36. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTS BiH“), Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Savjet”) o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNjENO MJESTO

1.      Jedan (1) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano članom 25. Zakona o VSTS BiH.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidat koji bude izabran na oglašenu poziciju, prije preuzimanja dužnosti, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na oglašeniu poziciju, prijavni obrazac mogu dobiti na web stranici www.hjpc.ba ili u prostorijama Savjeta, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo.

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Šifra oglasa za posao: jabihposao.com #3718

OSNOVNE INFORMACIJE


Poslodavac:

SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Vrsta korisničkog računa:

Osnovni račun

Kategorija:

Državna služba

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

BiH

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:31.05.2013.
Datum isteka oglasa:14.06.2013.
Vrsta radnog odnosa:Ostalo / nepoznato
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao BiH ;

DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Nema podataka o stranim jezicima.

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

A B C D
Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.

Viši stručni saradnik za javne nabavke

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine - JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

Javni konkurs

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

Službenik za finansijske i računovodstvene poslove

Pravni savjetnik

Pravnik

Pravni savjetnik

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA

Pravni savjetnik/službenik projekta

Zamjenik šefa IKT Оdjela

Vozač

Prevodilac

Službenik za finansije

Službenik za aplikativnu podršku korisnicima

Službenik za podršku korisnicima

Savjetnik / Inžinjer za sigurnost sistema

Sistemski / mrežni administrator

Pravni savjetnik / analitičar

Saradnik za pružanje tehničke podrške korisnicima sistema

Senior International Legal Expert

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA

Službenik za rad na terenu-pravni savjetnik, Mostar

Službenik za rad na terenu-pravni savjetnik, Tuzla

Koordinator-pravni savjetnik

Zamjenik direktora

Rukovodilac Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa

Zamjenik rukovodioca Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa

Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA

Referent za pripremu sjednica i praćenje izvršenja odluka Vijeća

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima

Pravni savjetnik/službenik projekta

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima

Zamjenik šefa Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima

Koordinator za razvoj sistema

Saradnik za podršku sudovima

Saradnik za pružanje tehničke podrške korisnicima sistema

Analitičar

Projektni službenik / pravni savjetnik

Projektant baza podataka - Programer

Asistent za upravljanje baze podataka

Pravni savjetnik/službenik projekta

Službenik za finansije i administraciju

Viši pravni savjetnik

Vozač

Viši savjetnik za statistiku

Službenik za finansije i administraciju

Službenik za finansije i administraciju

Savjetnik za odnose s korisnicima Projekta

Pravni savjetnik, 2 izvršitelja

Pravnik

Asistent za upravljanje baze podataka

Vozač

Ravnatelj

Stručnjak za investiciono-građevinske poslove

Pravnik

Referent za administrativne poslove

Administrativni pomoćnik-prevodilac

Pravni savjetnik - službenik projekta

Projektant baza podataka - Programer

Projektni službenik/pravni savjetnik

Koordinator

Referent za administraciju

Prevodilac za međunarodnog člana Vijeća (engleski jezik)

Šef Jednice za efikasnost pravosuđa

Viši savjetnik za statistiku

Viši analitičar/pravni savjetnik

Analitičar

Viši projektant softvera / Administrator baza podataka

Viši savjetnik za IKT/CMS

Viši projektant softvera / Administrator baza podataka

Pravni savjetnik

Pravni savjetnik

Pravnik

Sistemski/mrežni administrator

Službenik za podršku korisnicima

Službenik za implementaciju sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH

Službenik za učenje na daljinu / pravosudni web portal

Projektant softvera / pravosudni web portal

Projektni koordinator

Službenik za finansije i administraciju

Viši projektni asistent

Pravni savjetnik

Pravni saradnik

Viši pravni savjetnik

Prevodilac

Vozač

International Legal Expert

SPREMI OGLAS ZA POSAO


Kratki komentar (neobavezno):


Spremi posao

Odustani
 
Glasovi posjetitelja
 
0
 
0