Inline
Lajkate nas na Facebooku i svakodnevno dobivajte informacije o novim radnim mjestima.
 • Pretraga poslova
  Kategorija:
  Zemlja:
  Regija:
  Ključna riječ: (neobavezno)
  Traži poslove Napredna pretraga
 • Katalog poslova
 • Pretraga životopisa
  Kategorija:
  Zemlja:
  Regija:
  Ključna riječ: (neobavezno)
  Traži životopise Napredna pretraga
 • Partneri
 • Česta pitanja
 • O nama

OTVORENO RADNO MJESTO / POSAO

Prevodilac - SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Oglas istekao (oglas iz arhive)


Prevodilac

Prevodilac

 

 

Broj: 14-34-2505/2012

Sarajevo, 09.07.2012.godine

 

 

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 16. stav 1.  Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa čl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekt predpristupne pomoći EU (IPA 2010)

 

 

Projekt predpristupne pomoći EU (IPA 2010)

je nastavak uspješnog provođenja aktivnosti kroz prethodne projekte u oblasti jačanja efikasnosti pravosuđa i predstavlja osnovu za planiranje budućih projekata u okviru reforme pravosuđa

 

Prevodilac

 

 

Broj oglašene pozicije: 069/12

Broj izvršilaca: 2

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme (15 mjeseci), sa mogućnošću daljnjeg angažmana u skladu sa Zakonom

Platni razred: 1900-2400 KM (u skladu sa članom 17. stav 1. tačka f) Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH)

 

Opis poslova:

 • simultano prevodi (iz kabine – TV intervjui, konferencije, seminari i sastanci na visokom nivou), te koristi drugu neophodnu opremu;
 • konsekutivno (usmeno) prevodi i pruža usluge ‘chuchotage’ (simultano prevođenje na uho bez korištenja opreme) prevođenja na konferencijama, seminarima i sastancima, tokom TV/radio/novinskih intervjua, na sastancima najvišeg nivoa ili putovanjima gdje su prisutni domaći i međunarodni zvaničnici najvišeg nivoa;
 • pismeno prevodi tehničke, političke, pravne, finansijske i ekonomske dokumente i svakodnevnu korespondenciju;
 • priprema usmene i pismene sažetke dokumenata;
 • po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (član 10.),  kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema (VII stepen) Filozofski fakultet - smjer engleski jezik – poželjno ili SSS;
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u međunarodnim institucijama na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje organizacije pravosuđa i sudske uprave u Bosni i Hercegovini; 
 • sposobnost rada pod pritiskom;
 • posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalnog integriteta;
 • sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima;
 • sposobnost timskog rada;
 • vrlo dobro poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
 • dokazana posvećenost detaljima;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja;
 • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti;
 • sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti.

 

 

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH www.pravosudje.ba i dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba.

 

ili putem pošte na adresu:

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

Fax: +387 (0) 33 707 550

 

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Samo kandidati koji su ušli u uži izbor biti će kontaktirani.

Broj oglašene pozicije 069/12 mora biti naveden.

Rok za prijave: 22.07.2012.

 


*Napomena: Ukoliko se na ovaj oglas prijavljujete putem emaila, molimo obavezno uz prijavu priložite šifru oglasa jabihposao.com #997

OSNOVNE INFORMACIJE


Poslodavac:

SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH

Kategorija:

Ostalo

Stručna sprema:Nije definirano
Mjesto:

Sarajevo

Regija:

BIH :: Cijela zemlja

Zemlja:

Bosna i Hercegovina

Datum objave oglasa:10.07.2012.
Datum isteka oglasa:22.07.2012.
Vrsta radnog odnosa:Stalni radni odnos (na određeno vr.)
Ključne riječi:

Posao BIH ; Posao Sarajevo ;

DODATNO


POTREBNI STRANI JEZICI

Jezik: Engleski
Stupanj poznavanja:Aktivno
 

POTREBNE VOZAČKE DOZVOLE

A B C D
Slika oglasa
Napomena: Oglase za posao postavljaju korisnici portala. Portal jabihposao.com nije niti na bilo koji način odgovoran za sadržaj oglasa. Portal koristite na vlastitu odgovornost. Za više informacija, molimo pogledajte Uvjete korištenja.

Pravni savjetnik

Pravnik

Pravni savjetnik

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA

Pravni savjetnik/službenik projekta

Zamjenik šefa IKT Оdjela

Vozač

Prevodilac

Službenik za finansije

Službenik za aplikativnu podršku korisnicima

Službenik za podršku korisnicima

Savjetnik / Inžinjer za sigurnost sistema

Sistemski / mrežni administrator

Pravni savjetnik / analitičar

Saradnik za pružanje tehničke podrške korisnicima sistema

Senior International Legal Expert

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA

Službenik za rad na terenu-pravni savjetnik, Mostar

Službenik za rad na terenu-pravni savjetnik, Tuzla

Koordinator-pravni savjetnik

Zamjenik direktora

Rukovodilac Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa

Zamjenik rukovodioca Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa

Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA U SUDOVIMA

Referent za pripremu sjednica i praćenje izvršenja odluka Vijeća

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima

Pravni savjetnik/službenik projekta

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima

Zamjenik šefa Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Javni konkurs za izbor sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

Javni konkurs za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima

Koordinator za razvoj sistema

Saradnik za podršku sudovima

Saradnik za pružanje tehničke podrške korisnicima sistema

Analitičar

Projektni službenik / pravni savjetnik

Projektant baza podataka - Programer

Asistent za upravljanje baze podataka

Pravni savjetnik/službenik projekta

Službenik za finansije i administraciju

Viši pravni savjetnik

Vozač

Viši savjetnik za statistiku

Službenik za finansije i administraciju

Službenik za finansije i administraciju

Savjetnik za odnose s korisnicima Projekta

Pravni savjetnik, 2 izvršitelja

Pravnik

Asistent za upravljanje baze podataka

Vozač

Ravnatelj

Stručnjak za investiciono-građevinske poslove

Pravnik

Referent za administrativne poslove

Administrativni pomoćnik-prevodilac

Pravni savjetnik - službenik projekta

Projektant baza podataka - Programer

Projektni službenik/pravni savjetnik

Koordinator

Referent za administraciju

Prevodilac za međunarodnog člana Vijeća (engleski jezik)

Šef Jednice za efikasnost pravosuđa

Viši savjetnik za statistiku

Viši analitičar/pravni savjetnik

Analitičar

Viši projektant softvera / Administrator baza podataka

Viši savjetnik za IKT/CMS

Viši projektant softvera / Administrator baza podataka

Pravni savjetnik

Pravni savjetnik

Pravnik

Sistemski/mrežni administrator

Službenik za podršku korisnicima

Službenik za implementaciju sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH

Službenik za učenje na daljinu / pravosudni web portal

Projektant softvera / pravosudni web portal

Projektni koordinator

Službenik za finansije i administraciju

Viši projektni asistent

Pravni savjetnik

Pravni saradnik

Viši pravni savjetnik

Prevodilac

Vozač

International Legal Expert

SPREMI OGLAS ZA POSAO


Kratki komentar (neobavezno):


Spremi posao

Odustani